top of page
WhatsApp-Image-2021-06-29-at-17.37.08-1-1536x1023.jpeg

התוכנית מעצימה ישראלים להפוך לדור הבא של מנהיגים בקהילות הישראליות והיהודיות האמריקאיות.
אנו מזמינים אתכם לצאת למסע של מנהיגות, שבו תוכלו להעמיק ולחקור את הזהות שלכם כישראלים – אמריקאים, ללמוד ולהכיר את העולם היהודי אמריקאי ולרכוש כלים למנהיגות ובינוי קהילה.

IAC-Mishelanu-thumbnail-01-1536x1024.jpg

משלנו היא רשת של סטודנטים שפועלת בעשרות קמפוסים ברחבי ארצות הברית. הקבוצות הראשונות נוצרו על ידי דור ראשון ושני של ישראלים–אמריקאים בסיליקון  המביאים רוח ישראלית לקמפוס. היחוד של הרשת שהיא מובלת על ידי סטודנטים שבונים בית וקהילות לאוהבי ישראל וישראליות בקמפוסים. כך הופכות קהילות משלנו ל״גשר חי״ ומביאות את רוח ישראל לקמפוס, במקביל לעבודה לתמיכה בישראל. 

WhatsApp-Image-2021-06-29-at-17.37.08-1536x1023.jpeg

גוונים לימוד היא מרחב חברתי קהילתי למפגש ושיחה פלורליסטית סביב טקסטים מארון הספרים היהודי והתרבות הישראלית. המפגשים הם בהובלה קהילתית ופתוחים לכל מי שיש להם עניין משותף בשיח אקטואלי ואינטלקטואלי על כל מה שהמחבר אותנו.

EDGE-Banner-FB-2-e1658955886884-1536x1024.jpg

רשת ארצית שמתבססת כאמור על הצטרפות חברים בגילאי תחילת עשרים ועד תחילת הארבעים ממגוון תחומים. המכנה המשותף ביניהם: התשוקה לחיבור עם ישראל והחיפוש אחר נטוורקינג יוצא דופן של הזדמנויות עסקיות והתפתחות מקצועית.

bottom of page